Η εταιρία μας έπειτα από μελέτη, σχεδίασε και παράγει LANDisk συρόμενα από 4,5 – 6 μέτρα πλάτος, υδρ. αναδιπλωμένα.

 

Το πλάτος μεταφοράς μετά την αναδίπλωση είναι 2,75 μέτρα και τα βάρη από 3 – 4,5 τόνους.

2

Διαθέτουν δίσκους 20 – 22 '', διάφορους τύπους rollers και χτενών, ενώ προσαρμόζονται και τροχοί ελέγχου βάθους εμπρός.